Release notes MFS-ERP

MFS 5 :

5.0.7 (24/6/2015)

 • Probleem popup-menu (rechtermuisknop) op klantselectiescherm
 • Probleem BTW-nummer opzoeken op EU-webservice
 • Allerlei

5.0.0 (4/6/2015)

 • Nieuwe layout, nieuwe database-backend + niewe versie DB-driver ZEOS.
 • Interne herwerking unicode, database-issues voor nieuwe DB-backend
 • Omgeving XE7
 • Inventaris invoeren : betere verwerking varianten
 • Documentcategorie-en
 • Ondersteuning voor exacte adressen (optioneel) en SMS-notificaties (optioneel)
 • Aanduiding lijnen die volledig in backorder gegaan zijn (niet tonen of grijs)
 • Retourverwerking mailings
 • Herwerken promotiescherm
 • Aanpassingen kalenderscherm
 • Aanpassen inboeken inkomende facturen + ondersteuning EDI (optioneel) en OCR-herkenning aankoopfacturen (optioneel)
 • Bezoekplanning
 • Afdrukvoorbeeld pick list
 • Tekstje in document met vinkje "is bijlage" gekoppeld aan artikel, komt altijd in de uitgebreide omschrijving van het artikel bij offerte en bestelling
 • Winkeletiketten : met tag
 • Betere ondersteuning varianten
 • Facturatie met minimumbedrag : creditnota's worden altijd meegefactureerd
 • Herwerking documentenschermpjes
 • bug : algemene opzoektabellen raadplegen
 • bug : issue-opvolgingsscherm

MFS 4.4 :

4.4.276 (17/2/2015)

 • Kassabeheer : in details-tab : kolom aank/btw toegevoegd
 • Extra velden voor catalogusgroepen, prospect-leveranciers, commentaar bij promotiegroepen, offertes 'in voorbereiding'
 • Prospect : lead/suspect-status
 • Mogelijkheid om af te splitsen van orders wanneer lijnen reeds geleverd zijn
 • Kassascherm : popups kunnen niet meer door enter bevestigd worden (scanner)
 • Nacalculatie : aankoopprijs retroactief (na facturatie) kunnen aanpassen vanuit controlescherm aankoopfacturen
 • Verbeteringen takenscherm
 • Van klantorder naar lev. bestelling : meenemen referentie.
 • Mogelijkheid standaard factuureenheid te selecteren ipv werkeenheid.
 • Verbeteringen bij werken met varianten
 • Offertes (en andere documenten) in verschillende layouts vanop preview-scherm
 • Permissie om verplichte verpakkingshoeveelheid te negeren, optie 'verplicht geheel aantal'.
 • Backorder wordt nu pas aangemaakt bij levering (gecombineerde magazijn/leveringsbon : bij opslaan, aparte magazijn/leveringsbon : bij afdruk leveringsbon), niet bij gedeeltelijk klaarzetten.
 • Historisch toegewezen vertegenwoordiger wordt aan order gekoppeld + mogelijkheid om te wijzigen.
 • Leeggoedsaldo houdt rekening met interne orders (voor beginsaldo).
 • Etiketten voor documentarchivering bij order/inkomende levering.
 • bug : overzicht klantencontacten : offertebedrag niet getoond
 • bug : vaste info aanpassen van taak : reset info vorige
 • bug in serienummerregistratie
 • bug : transactie orderbevestiging kon te lang duren bij preview.

4.4.254

 • Aankoopbestelling : plakken uit spreadsheet, met ofwel eigen art.codes, of art.codes leverancier
 • Beveiliging bij vrijgeven van een order met aantal afwijkend van de 'behandel-per-verpakking'-eenheid
 • Voorraadwijzigingen : type 'afhandeling klacht' toegevoegd, plus vrij in te voeren opmerking
 • Link in picking-scherm om ook de niet-vrijgegeven orders te kunnen zien ve klant.
 • Overzicht orders : marge in procent toegevoegd.
 • Naam verkoper op contractprijzenlijst.
 • Mogelijkheid bestelhoeveelheid klant : minumum per verpakking ipv enkel 'per veelvoud'
 • Omzetaantallen van artikelen excl. een bepaalde aankoopgroepering kunnen opvragen.
 • Systeem om een artikel te herschrijven in een offerte als diversen-artikel, met gelijkaardige omschrijving, maar licht verschil. 
 • Gewicht van bestelling/offerte kunnen berekenen
 • Vaste info aanpassen van taak die je zelf niet hebt aangemaakt.
 • Betere foutmelding in prijsfunctie.
 • Taak uit bestelling (autom aanmaken) krijgt taaktypenaam als naam.
 • Variant-omschrijvingen in aparte kolommen op verschillende schermen.
 • Varianten : mogelijkheid om artikelkeuze te beperken tot enkel standaardvarianten.
 • Optimalisatie snelheid artikelen zoeken.
 • Etiketten uit bestelling ook op scherm winkeletiketten.
 • lifecycle/stockpolicy-variabelen beschikbaar ook in orderbevestiging-rapport.

4.4.243 (30/09/2014)

 • Optionele html-editor
 • Ondersteuning voor leveranciersfiche op maat.
 • Klanttype vermeld in raadplegen klantencontacten.
 • Bij "varianten" mogelijkheid om andere variant te ontvangen dan wat besteld is (lotnummers, kleurbaden, ...), om nieuwe variant aan te maken, en ook om specifieke prijs bij ontvangen goederen in te vullen voor leveranciersbestelling die voor specifieke klant is gebeurd.
 • Link van bestelling-invoerscherm naar alternatieve-leverancier-scherm.
 • Overzichtsscherm orders
  • /L-markering indien besteld bij lev (/C voor compleet /P voor partieel geleverd), zoals op bestelling-bewerk-scherm.
 • Takenscherm
  • subtaken gemakkelijker behandelen
  • Taakconfiguratie kan subtaken op vervaldatum en vervaldatum in toekomst maken
  • Taak uit order : al dan niet met omschrijvingen uit order
  •  
 • extra velden in klantorderscherm (bestelhoeveelheid, opm. lev, salesnotes, mogelijkheid vooraf laden)
 • Tijdstempel + "wie" bewaren ivm prijswijzigingen (aankoopprijzen, klantkortingen, productgroep-eigenschappen, alternatieve leveranciers, ...)
 • Bug : bestelhoeveelheid bestelscherm aankoop werd niet ingevuld bij opnieuw laden of bij omzetten klantenbestelling naar leveranciersbestelling.
 • Bug : inlezen van bestaande bestelling : beveiliging als artikel niet gevonden, ...

4.4.232 (13/08/2014)

 • Aankoopbestellingen :
  • paars voor niet-standaard stockpolicy + hulp-menu
  • aanpassingen voor efficientie bestelvoorstel (bij geblokkeerde producten in filiaal)
 • Geplande prijswijzigingen : kan nu ook naar openoffice ipv webpagina, ook rapport met contractprijzen..
 • Scherm aankoopfacturen betalen : toon BIC en IBAN.
 • Referentie aankoopfactuur kan aan verkoopbestelling gekoppeld worden, via ordertype-instellingen kan dat ookv erplicht gemaakt worden. Zoeken op scherm met alle orders, klikken voor ingescande versie gekoppelde aankoopfactuur, ...
 • Taalcode ook aan leveringsadres. Taal offerte/lev/orderbev/fact : afh van klant, maar kan overruled worden door taal lev. addr.
 • Betere editor voor samengestelde artikelformules (formules mogen nu ook enter bevatten)
 • Mogelijkheid om facturatie enkel uit te voeren wanneer totale factuur per klant een minimumbedrag heeft.
 • Voorraadmutatietype 'beschadigd' toegevoegd.
 • Offertes : gewenste leveringsdatum registreren, en in offerte-opvolging : raadplegen daarvan.
 • Gedrag besteld/geleverd-kolom in verkoopbestelling : bij wijziging aantal geleverd van samengesteld artikel, worden de ontbrekende samenstellende delen niet terug toegevoegd, enkel bij wijziging bestelaantal.
 • Concepten zijn niet meer mogelijk (kan op andere manieren)
 • Kalenderscherm aangepast.
 • Orderbevestiging-layout : veld SET.opmerking beschikbaar (=vaste opmerking in klantenfiche)
 • Exporteren naar Indesign : ook mogelijk voor individuele artikelen ipv enkel groepen.
 • Tags kunnen plakken vanuit een spreadsheet in documenten/tag-scherm, exporteren lijst documenten uit documenten/tag-scherm
 • Mogelijkheid om facturatie te beperken tot enkel klanten met bepaalde tag (voor facturatie in 2 delen, bv. om folders aan enveloppes van bepaalde set klanten toe te voegen)
 • Filters+extra kolommen (alle orders-scherm)
 • Achterwaarts zoeken vanuit 'zoek in kolom', rechtermuismenu.
 • Exportmogelijkheid eigen artikelcodes van klant.
 • Leveringsadressen : zoeken op postnummer.
 • Systeem voor import lookuptabellen ivm de ontwerp/productconfiguratieplugins in MFS
 • Takenscherm :
  • volgorde op prioriteit
  • afdrukken lijst van taken (met uitvoering van-tot, bv. agenda voor 1 dag voor technieker)
  • mogelijkheid automatisch taak aan te maken bij vrijgeven van bestelling. Leveringsadres kan vervaldatum taak worden.
  • leveringsadres aan taak overrule-t leveringsadres van evt. gekoppelde bestelling aan taak
  •  
 • Ordertypes kunnen leveringsmode bepalen (uit klantenfiche of leveringsadres , of niet). Leveringsadressen hebben nu ook een route. Daaruit *kan* de mode volgen.
 • Aanpassingen scherm opzoeken prijzen : standaardklasse.
 • Voorschotfactuur door voorschotbedrag af te splitsen als bestelling
 • Pickingscherm : mogelijkheid groeperen per lev-addr en gewenste lev-dat.
 • Stocklocaties worden altijd aangemaakt voor alle filialen. Vinkje voorzien om die net aangemaakte stocklocaties in alle andere filialen te blokkeren.
 • Voorraadpredictiescherm toont voorraad andere filialen, toont leverancier.
 • Invoerscherm factuur : duidelijker + link naar stock
 • Omzetten klanten-rapport : exprt tel/gsm/email
 • Backorders-scherm : interne opmerking direct bewerkbaar, legende, vinkje "verberg lijnen met voorraad" + kleur indien voorraad. Interne opmerking kan enkel op piickbon indien gevraagd, maar nergens anders afgedrukt worden, toon alle openstaande aankoopbestellingen, leveringsdatum per filiaal.
 • Putaway : mogelijkheid (in combinatie met InCon) om invoeren in stock tot op moment van scannen uit te stellen.
 • Catalogusbeheer : volgorde, invoeren nu via standaard artikelzoekscherm, ...
 • Ondersteuning WebPlugins, o.a. voor productconfiguratie/design/....-plugins
 • Indien instellingen->variantlocatie aanmaken in alle filialen niet aan staat : automatisch blokkeren in andere filialen
 • Bug : probleem met specifieke selectievelden in artikeltabel
 • Bug : korting klant voor kortinggroep : formule kon niet worden ingevuld.
 • Bug : gelockte aankoopbestelling na poging om aankoopbestelling te vernietigen waarop reeds leveringen waren.
 • Bug : zoeken naar getallen die op 00 eindigen vanuit 'zoek in kolom, rechtermuismenu'.
 • Bug : volledige offerte omzetten in bestelling gaf probleem indien er een overwachte fout was bij het opslaan.

4.4.200 (26/01/2014)

 • Aantal plaatsen na komma in verpakkingseenheid
 • Ondersteuning voor picking via scanner met InCon
 • Scherm opzoeken prijzen : samenstelling wordt getoond
 • Deleten locaties is mogelijk indien niet meer op rekening, ook (in tegenstelling tot vroeger) indien ooit gefactureerd
 • SEPA-domicilieringen
 • Alternatieve leveranciersgegevens worden altijd geupdate bij inlezen van prijzenbestand
 • Standaardconversie voor seconden in eenheden.
 • Kolom met aantal backorders en nr.delivery-days in overzicht bestellingen
 • Extra kolommen in omzet-klanten-rapport en omzetaantallen-rapport
 • Inventaris : mogelijkheid alle aantallen op 0 waarvoor geen telling is gebeurd via InCon
 • Aankoophistoriek : sorteerbaar + automatisch laatste lijn
 • Prijzen van alle klantklassen kunnen aangepast worden in artikeltabel rechtstreeks.
 • Aankopen bij leverancier : aankoopprijs van alternatieve leverancier wordt overgenomen
 • Filters in artikeltabel 
 • Zoek in kolom : in meerdere tabellen voorzien.
 • Extra info in "inboeken aankoopfacturen"
 • Picking : aanpassing : voor betere beschikbaarheids-indicatie
 • Interface voor koppeling met onze Webshop2
 • Reconstructie en check van inkomende facturen
 • Direct klantencontact maken vanuit scherm afhandelen taken.
 • Companyweb in rechtermuisknopmenu-klant
 • Commentaar toevoegen aan klantencontacten : mails naar betrokken personen.
 • Klantenselectie per regio, regio's definieerbaar.
 • Alfacode mee in prijslijst
 • Parametertags
 • Prospect : "geblokkeerd"-status + selectie hierop in klselect.
 • Vaste info van taken aanpassen : ook klant/lev/pros/serienummer aanpasbaar, serienummers in issues
 • Aanpassingen ivm mogelijkheid tijdregistratie met Vertis
 • Bug : scherm opzoeken prijzen : staffelprijzen bij geen eenheid
 • Bug : artikeltabel met filter op min_voor/max_voor
 • Bug : invoeren artikel met verplicht per verpakking
 • Bug : dataloss in DBGrids
 •  

4.4.174 (22/8/2013)

 • Mogelijkheid tot ontdubbelen van leveringsadressen
 • Mail-subject en body voor emails van rappels en offertes kan worden geconfigureerd
 • In bestelhistoriek kan men nu ook filteren op statistiekgroep
 • Bestelling-invoerscherm : speciale markering mogelijk (zie instellingen) voor particuliere klanten
 • Scherm receptie goederen : via vinkje in menu opties kan omschrijving in 2e taal getoond worden
 • Scherm orderoverzicht (detaillijnen) naar laatste factuur/laatste offerte doorklikken,
 • Scherm opzoeken klantencontacten : je kan naar opvolging van geassocieerde offerte springen
 • Check op keuze van leeg facturatie-adres als alternatief facturatie-adres
 • Document uit documentenscherm kan nu getoond worden door dubbelklikken
 • Ondersteuning voor documentenserver
 • Database-updates bij opstarten van MFS gebeuren nu enkel bij command-line-optie "-updatedb", bij upgrades van MFS met database-server
 • Versnelling transfer van data uit aankoopcentrale
 • Omschrijvingen op pick-lists kunnen nu in 2e taal (indien layout dat voorziet)
 • Bug : bestelling die in->uit->in transportplanning ortor gepland was, kon niet meer herpland worden
 • Bug : wegzetbon 'geleverd' bevatte geen stockplaatsen als je niet eerst wegzetbon-niet-geleverd afdrukte
 • Bug : levering invoeren : bij reeds volledig geleverde bestelling (dus levering invoeren ter verbetering) kwam er een foutmelding over "ander filiaal" indien vinkje "enkel niet-geleverde lijnen" aan stond
 • Bug : Groene kleur bij klantspecifieke prijzen werd niet getoond indien bestelling ingevoerd werd als kassaverkoop, en daarna op naam gezet.
 • Bug : probleem bij opstarten indien acrobat reader niet geïnstalleerd was

4.4.172 (27/6/2013)

 • Picking afdrukken : pickdatum wordt verzet naar "vandaag" zodat verwachte stockafboeking op vandaag komt, picking afmelden : pickdatum naar vandaag, zodat picking-capaciteit + pickdatum zo dicht mogelijk bij reële pickdatum komt.
 • Magazijnbon  : ook ordertype en producttype beschikbaar in layout
 • F2-scherm : voorraadpredictie : betere layout + links naar bestellingen.
 • Picking-scherm : extra kolommen leverancier, route, ..., .. allerlei aanpassingen bij afmelden etc.
 • Afmelden picking door barcode op picklist te scannen
 • Factuurnazicht : mogelijkheid om te filteren op geplande leveringsdatum
 • Nominatim-geocoding als nieuwe optie toegevoegd naast DB of geonames-mogelijkheiden
 • Documenten : veld "volgorde" toegevoegd
 • Faxnr-klant ook beschikbaar op rappel-layout (KLFAX)
 • Rode popup bij lijnen met totaal 0 in factuurnazicht goedkeuren
 • Inboeken aankoopfacturen : link naar alle documenten voor een factuur beschikbaar, en enkel niet-gedelete documenten tonen
 • Transportplanner-opmerking uit order tonen op picking-scherm
 • Artikelen importeren van spreadsheet : oplossing voor teksten met "enter" in de cellen. Ook descr en descr2 inlezen
 • Factuurjournaal : overbodige "vernieuwen" aanroep verwijderd
 • GLS-export voor labellite
 • Afdrukken van labels door picklist-barcode te scannen
 • Betere foutafhandeling bij foutrespons van Companyweb
 • Voorschot getoond bij overzicht bestellingen
 • Prijzenscherm : kunnen opzoeken op tag
 • Prijsopzoekscherm : waarschuwing toekomstige wijziging
 • Flags voor catalogus bij groepen en artikelen
 • Checks vr. intrastat aangepast
 • Klant : vinkje om niet te factureren bij "factureer alle goedgekeurde", en ook email-adres voor leveringsbon : preview indien ingevuld.
 • Voorzieningen DoP
 • Magazijnbon : franse omschrijving beschikbaar in layout (omschr2)
 • Receptie goederen :
  • vereenvoudiging scherm : extra vinkjes/knoppen in menu ipv zichtbaar in scherm
  • dubbelklikken of spatie : automatisch volledig aantal van een lijn receptionneren (GEVAAR : magazijnier moet erg goed opletten dat hij het aantal wel checkt, terwijl dat vroeger automatisch gebeurde omdat hij het moest intikken)
  • optie (vinkje) : enkel de lijnen die nog niet ontvangen waren tonen. Vinkje op scherm zelf, want in sommige gevallen is het raadplegenv an het geheel wel nodig (bijv. bij correctie bij vorige verkeerd ingebrachte ontvangst goederen).
  • gele indicatie als in deze sessie een lijn ontvangen is -> veel gemakkelijker om te volgen welke lijnen al aangeduid zijn.
  • bij opslaan : indien referentie niet ingevuld : vragen in dialoog, ipv bovenaan in vakje gaan staan.
  • zichtbaarheid van veld op geselecteerde lijn
  • Menupunt "alles ontvangen", F6, of via menu.
 • Bug : artikelen in tabelvorm : veld cat_prodgr_id kunnen wijzigen indien stat.grp. niet overgenomen worden van centrale
 • Bug : sommige smartlink-menu's : de submenu's werkten niet
 • Bug : try / finally in faktinvoer->serializetoXML
 • Bug : Aankoopfacturen koppelen op scherm "inboeken aankoopfacturen"
 • Bug : bestelhistoriek: foutmelding als "inclusief kassaverkopen" aan stond

4.4.158

 • Ref orderbevestiging leverancier, bevestigd gewicht, nota orderbev. lev. : worden ook getoond in "opvolgen aankoopbestellingen"
 • Tags met "geldigheidsdatum" (geldig vanaf, op, tot ... wordt overgelaten aan keuze vd. gebruiker)
 • Permissie om offertes maken alleen mogelijk te maken via externe CRM-workflow
 • Bij linken van scans van aankoopfacturen in "informele mode" : origineel wordt gedelete wanneer de instelling "archiveren van documenten" aan staat.
 • Selectie adressen : kan op basis van "geldigheidsdatum" van tags
 • PDF's automatisch tonen bij inboeken aankoopfacturen "informele methode". Koppelen van leveringen aan aankoopfacturen nu ook (naast scherm aankoopbestellingen opvolgen) in scherm : aankoopfacturen inboeken "informele methode"
 • Gewicht beschikbaar in layout magazijnbon
 • Mailings : voortgang wordt nu duidelijker getoond.
 • Aanpassing inlezen catalogusproductgroepen van centrale (aankoopcentrale)
 • Optie om alle ge"drop"te documenten in eigen mappenstructuur van MFS te archiveren (vroeger enkel links)
 • Alfacode klant beschikbaar in leveringsbon/factuurlayout als SET.alfacode_klant. In offertelayout beschikbaar als M.KLALFACODE
 • Historiek rappels beschikbaar in layout rappellijst.
 • Bug : Magazijnbons : volgorde routing bij locatie NULL en locatie "leeg" : gelijk
 • Bug :  1 artikel toevoegen aan winkeletiket
 • Bug bij toevoegen van artikelen aan catalogus/statistiekgroepen

4.4.153 10/04/2013

 • Opzoeken artikelen : geblokkeerde artikelen zijn standaard niet meer zichtbaar (vinkje om ze wel zichtbaar te maken)
 • Artikelen zoeken op fabriekscode
 • Totaal-statistiek op scherm bestelhistoriek
 • Leveranciers : vinkje "inactief", en inactieve grijs en onderaan in opzoekscherm leveranciers
 • Variantenomschrijving mee overnemen van verkoopbestelling bij omzetten naar aankoopbestelling
 • Aankoopprijs van verkoopbestelling mee overnemen naar aankoopbestelling INDIEN aankoopprijs in verkoopbestelling manueel gewijzigd werd. Indien niet gewijzigd, wordt in de aankoopbestelling de bruto-aankoopprijs gebruikt, in verkoopbestelling de netto-aankoopprijs.
 • Historiek rappels beschikbaar in rappel-lijst-layout (klqry.hist)
 • Sorteren in tabellen kortingen en artikelnummers klant op de klantenfiche
 • Als speciaal btw-tarief : automatisch vinkje "aparte factuur" aangezet bij begin bestelling
 • Prijs-bewerk-scherm : mogelijkheid om (voor "opvragen") te selecteren om op omschr of op code_lev te sorteren
 • Offertelayout krijgt nu ook lconv en bconv per lijn, zodat verklaring werkeenheid in meerdere dimensies mogelijk is in layout
 • Bestelvoorstel : dalend sorteren is nu mogelijk
 • Contactpersonen sorteren is nu mogelijk (kolomhoofdingen)
 • Stock policy en lifecycle kunnen worden ingelezen uit spreadsheet
 • Overzicht bestellingen en factuurnazicht : kolommen kunnen worden geselecteerd/verborgen.
 • Overzicht bestellingen : aantal orders/aantal lijnen weergegeven.
 • Kolomvolgorde blijft bewaard in een aantal schermen
 • Kassaticket : bedrag dat de klant betaald heeft (dus waarop teruggegeven wordt) is beschikbaar in de layout kassaticket (set.total_before_cashreturn). Na registratie-knop op kassaverkoop, kan je toch nog annuleren.
 • Aankoopgroepering-veld : 20 lang ipv 3 karakters
 • Scherm opzoeken klantencontacten en scherm omzetten per klant : selecteren van aankoopgroepering uit lijstje.
 • Mogelijkheid om antwoord op vragen issuenotifier in te stellen met bepaalde answer-disposition. Voorlopig enkel begin van offerte/bestelling : ?opm?Vraag en ?ref?Vraag, laten antwoord op vraag resp. terecht komen in het veld opmerking en in het veld referentie klant.
 • Scherm omzetanalyse per artikel : voor query (ipv achteraf) kunnen filteren op "omschrijving bevat".
 • Etiketten van artikelen met locatie
 • Kortere transactie in afdrukken orderbevestiging.
 • Scherm omzetten per klant : totaal winstpercentage toegevoegd aan totaalstatistieken.
 • Diverse schermlayouts.
 • Zoeken naar EAN-code met 0-prefix indien 12-cijferige UPC-code niet gevonden (soms leveren leveranciers EAN-lijsten af met 0-prefix voor UPC-codes, terwijl de  opgedrukte barcodes 12-cijferige UPC-codes zijn)
 • Verbeteringen rappels : historiek opslaan
 • Bestelhistoriek : datum "tot" is nu "tot en met"
 • Bug: etiketten van bestelling : foutmelding

4.4.141 25/02/2013

 • Knop om commentaar bij rappels te kunnen opslaan zonder rappels af te drukken.
 • Wings - import openstaande : verbeteringen.
 • Bug : aankoopbestelling kreeg geen datum, en werd daarom ook niet getoond in lijst

4.4.139  23/02/2013

 • Voorziening voor "eenvoudige layout" van factuuroverzicht (betaald/niet-betaald), mogelijkheid voor popup (per filiaal instelbaar) indien er nog openstaande facturen zijn, bij elk order.
 • Bestelhistoriek : ook "datum tot", ook aflopend sorteren van kolommen.
 • Ondersteuning voor varianten in aankoopbestellingen
 • In aankoopbestelling wordt "gewenste leveringsdatum" automatisch ingesteld op vandaag + leveringstermijn-leverancier, rekening houdend met werkdagen/weekends (zie ook tijdstabel in hulpbestanden)
 • Bij wijzigen van aankoopbestelling na vrijgave-datum, wijzigt datum aankoopbestelling niet meer.
 • Nieuwe velden in orderbevestiging-rapport : in de dataset :
  contactperson_title, contactperson_email, contactperson_gsm, contactperson_tel_nr
  deliv_email, deliv_gsm, deliv_tel_nr, deliv_land
  serialno
  ordertype
 • Nieuwe velden in leveringsbon-rapport : in de dataset :
  deliv_email, deliv_gsm, deliv_tel_nr (deliv_naam, deliv_woon, deliv_postnr, deliv_adres, deliv_land waren al beschikbaar)
  contactperson_title, contactperson_email, contactperson_gsm, contactperson_tel_nr
  serialno
  ordertype
 • Nieuwe velden in factuur-rapport : in de dataset :
  deliv_email, deliv_gsm, deliv_tel_nr (deliv_naam, deliv_woon, deliv_postnr, deliv_adres, deliv_land waren al beschikbaar)
  contactperson_title, contactperson_email, contactperson_gsm, contactperson_tel_nr
  ordertype
  serialno (pas vanaf nieuwe facturen apart veld, leeg voor oude facturen)
 • Nieuwe velden in offerte-rapport : niet in de dataset, maar als parameters (M. - prefix) owv. zowel in preview als uit DB
  (land leveringsadres zit daar ingebed in de parameter M.DELIV_ADDRESS)
  CTTITLE, CTGSM, CTEMAIL, CTTEL
  DAGSM, DAEMAIL,DATEL,DANAAM,DAADRES,DAPOSTNR,DAWOON,DALAND

4.4.137

 • Promotieresultaten : interne orders niet meetellen in aantallen + layout scherm.
 • Ordertypes : vinkje "is intern"
 • Initiële versie module facturen automatisch e-mailen bij facturatie.
 • Factuurjournaal : ook documenten koppelen aan uitg. facturen, kolom intern factuurnummer of fc_cn_nr afhankelijk van parameter.
 • Rechtermuisknop-menu op factuurhistoriek: links naar klanten
 • rep_param = [fct_sort_artcode_kl] sorteert facturen op artikelcode klant.
 • Companyweb : optie om enkel te tonen indien warnings + ook tonen bij vrijgeven
 • Parameter ivm hoe lang recente offertes tonen.
 • Vervaldatum herzetten in prijzenscherm, zonder dat prijs wijzigt.
 • Scherm omzet per klant : selectie 1 filiaal
 • Overzicht groepsorders op hoofscherm centrale (groepsorder-administrator)
 • Lijst overzicht offertes kan worden geëxporteerd naar spreadsheet
 • Aanpassingen op enkele schermen die scrollen toch tijdig beëindigen bij muizen met "vliegwiel" (jawel !).
 • Prijsstaffel : aanpassingen om bij tonen op scherm enters/spaties te negeren
 • PE-executable flag "run from swap"
 • Aanpassingen ivm groepsorders.

4.4.135

 • Integratie Companyweb
 • Algemeen-geblokkeerd artikel en niet-meer-leverbaar artikel wordt nu ook in bestelscherm met resp. doorstreept/rood aangegeven (was reeds zo voor per-filiaal-geblokkeerd en per-filiaal-end-of-life)
 • Ontdubbelen : niet meer vooraf nodig om voorraad te verwijderen, wordt automatisch overgezet.
 • Winkeletiketten : max.vrd. per filiaal wordt nu gebruikt om te filteren ipv. max.vrd. per locatie
 • Visuele aanduiding voor bestellingen aankoopgroepering.
 • Meer placeholders in links-tabel ($kl_nr, $pros_nr, $year_ago, $today) worden ondersteund
 • Bug : Taakopvolging : probleem aanpassen vaste info (ongeldige tijdsduur) opgelost

4.4.132 28/01/2013

 • Bij directe facturatie : niet meer nodig om eerst te "markeren als geleverd" indien ingesteld met niet-gecombineerde magazijn/leveringsbon. Shift-F9 kan onmiddellijk.
 • Bug : Probleem inlezen van een kladversie van een offerte waaraan een standaardtekst was toegevoegd, gaf een foutmelding : kon xml niet inlezen, list index out of bounds.

4.4.131 26/01/2013

 • Layout schermen raadplegen klantencontacten, invoeren klantencontacten, prospectfiche, klantfiche.
 • Scherm opvolgen taken : selectiemogelijkheid "EN", en layout gewijzigd. Mogelijkheid om signaleringen te verbergen. Velden "waarde 1" en "waarde 2" bij taken, som van deze twee velden voor de selectie op opvolgen taken.
 • EC- webservice (VIES) : formattering voor NL btw-nummers
 • Taaktype wordt nu vermeld bij taken op hoofdscherm
 • Scherm "besteld op datum" was overbodig - verwijderd (zelfde info in "overzicht bestellingen").
 • Integratie Companyweb
 • Voorraden aanpassen in andere filialen : sub-permissie van INV-permissie.
 • Mogelijkheid (optie) om bij aanmaken artikel, een locatie in alle filialen autom. aan te maken.
 • Mogelijkheid om telefoon- of gsm-nummer verplicht te maken in klantenfiche
 • Aankoopbestelling : referentie naar klantenbestelling in interne opmerking.
 • Wegzetbon aankoopbestelling : mogelijkheid om naam klant te vermelden.
 • Aantal afdrukken vd. magazijnbon instelbaar zonder beroep te doen op "nr copies" vd. printer.
 • Leveringsbon-layout heeft nu toegang tot planned_deliv_date
 • Mogelijkheid voor apart boekhoudjournaal bij directe vs. gegroepeerde facturatie.
 • Invoeren van levering (=receptie goederen) : beperking : enkel "eigen filiaal".
 • Sneltoets opzoeken order-referentie in overzichtsscherm bestellingen.
 • "Via factoring" wordt meegestuurd naar repfactuur.
 • Layout scherm prijzen opzoeken
 • Rechts-klik-popup-menu op artikel : spring naar "prijzen opzoeken".
 • Aanpassingen inlezen conversies uit spreadsheet : los van werkeenheden.
 • Bij updates voorraad : enkel wijzigingen nog toegelaten, anders verwarrend in geval van meerdere filialen.
 • Artikelscherm in tabelvorm : deleten van geselecteerde artikelen.
 • Kassascherm  : aantal gemaakte offertes weergegeven.
 • Hoofdscherm : "al mijn taken" weergeven : link onder lijstje met "mijn taken".
 • Bug : afrondingen importeren van prijsbestand
 • Bug : opvolgen taken toonde niet degene die de opvolgingsinfo had ingevoerd, maar telkens degene die de taak had aangemaakt
 • Bug : link naar scherm "artikelen in tabelvorm" vanuit kortinggroepen scherm werkte niet + "artikelen in tabelvorm" werkte niet meer na foutmelding dat er nog geen gegevens geladen werden.
 • Bug : volgorde bestelbon en magazijnbon bij tussenvoegen van artikel.
 • Bug : aankoopbestelling indien meerdere rechtstreeks-voor-klant-bestellingen.
 • Bug : bij afdrukken leveringsbon, dan leveringsbon annuleren, dan terug afdrukken werd bestelling niet gemarkeerd als geleverd.
 • Bug : totalen van offertes + schatting opbrengst werd niet meer uitgerekend op scherm offerte-opvolging.
 •  

4.4.117

 • Artikelbestand in tabelvorm : laad enkel artikelen "zichtbaar in dit filiaal". Opmerking : lijst is initieel leeg, en je moet in "bestand" eerst kiezen of je alles/1tag/1filiaal wil laden.
 • Aanduiding op artikelkeuzescherm van centraal beheerde (aankoopgroepering)-artikelen.
 • Bestelscherm : bewerk bestelling : naar aankoopgroepering-bestelling indien groepsbestelling
 • "digonmfs:" - protocol .
 • Aanpassingen ivm slepen van XML-bestand in een offerte
 • DB-update : kleur per verteg/gebruiker, categorieën in links-tabel ivm project "Dash".
 • Adresselectie : data-verrijking vanuit externe bronnen (=webservices)
 • Importeren artikelen aankoopgroepering : optimalisaties.
 • van overzicht bestellingen naar offerte-afdrukvoorbeeld, factuur-afdrukvoorbeeld, offerte-opvolging, factuurhistoriek springen.
 • Van opzoeken geassocieerde klantbestelling bij aankoopbestelling : bestelling niet openen, maar weergeven in overzicht bestellingen (anders probleen indien bestelling reeds goedgekeurd voor facturatie.)
 • Adresselectie : selecteren op "wanneer aangemaakt"
 • Bug : statistiek per vertegenwoordiger op "overzicht bestellingen" gaf geen opsplitsing per vertegenwoordiger.
 • Scherm batch-invoeren klantencontacten verwijderd. Gebruik "nieuw klantencontact" (uitgebreider) in de plaats.
 • Systeem met reset_planning-veld om per klantencontact te kunnen kiezen of je het als basis voor planning wil laten dienen.
 • Koppeling documenten aan leveringsbons
 • Verbetering veld "tijdsduur" bij taken (mogelijk > 24 uur)
 • Bug ivm cashdrawerserver : moet uit ini-file gehaald worden.
 • Link van uitfactnazicht naar documenten gekoppeld aan leveringsnota.

4.4.112

 • Enkele permissies voor MfsServer toegevoegd in permissiescherm MFS.
 • Support voor COM-interface v. outlook in de plaats van S-MAPI
 • BUG: omzetten per artikel(groep), filter op TAG : fout indien niet enkel "inclusief factuurverkopen" aan stond

4.4.110 07/11/2012

 • Prijswijzigingenlijst : standaard "alle filialen" (ipv. std. eigen filiaal, anders bestaat het gevaar dat je dat vergeet aan te zetten)
 • Documenten : intern is koppeling met leveringsbon nu mogelijk
 • Veld M.OPMERKING beschikbaar op offerte-layout
 • Kolomvolgorde "eenvoudig" inboeken AF wordt bewaard
 • Mogelijkheid om facturatie van goedgekeurde te beperken tot de geselecteerde klantklasse
 • Extra kolommen leeggoed en korting bij op scherm raadplegen aankoopfacturen
 • Indien MFS geconfigureerd is voor 1 variant : variantconversies omzetten naar productconversies bij inlezen van spreadsheet
 • Bij updaten van een aankoopbestelling : de originele datum behouden, niet updaten naar "vandaag"
 • Winkeletiketten : 3e layout + mogelijkheid om code_lev op etiket te zetten

4.4.109 25/10/2012

 • Aankoopbestelling : leveringsadres wordt niet meer in tekstveld opgeslagen, maar als apart veld deliv_addr_id in bestbons.
 • Kassa : invoeren van uitgaven + hun rekeningnummer waarop ze geboekt moeten worden
 • Oud systeem van vast leveringsadres per klant verwijderd, vervangen door selectie van leveringsadres uit adressenlijst. Opgelet : alle oude leveradressen die vast ingesteld waren, moeten manueel terug ingesteld worden in het nieuwe systeem.
 • Bestelhistoriek : automatisch laatste (=meest recente) item geselecteerd
 • Artikelscherm : informatief veld "productgroep aankoop", kan gebruikt worden bij export prijslijst->beslissing in spreadsheet over prijszetting->spreadsheet terug inlezen.
 • Mogelijkheid om van taak/klacht onmiddellijk een bon af te drukken
 • Mogelijkheid (parameter kredlim en kredlimdays in rapport) om op rapport overzicht rappels kredietlimiet weer te geven.
 • Prospectfiche : toon vertegenwoordigerNAMEN
 • Layout kassablad
 • Bug : Foutmelding bij tonen af te halen bestellingen in kassascherm
 • Bug : EEFACE-exception als op lege lijn op offerte toch een figuur gevraagd werd
 • Kredietlimiet bereikt tijdens huidige bestelling : niet-vrijgeven ipv blokkeren.
 • Bug : tijdens import artikelen : foutmelding bij decimaalteken in btw-percentage, als windows-decimalseparator ingeschakeld is.

4.4.103 01/10/2012

 • Artikelkeuze : F6 : prijzen : spring terug naar oorsprong
 • Kassajournaal : layout
 • Bug : popupmenu in artikelkeuze verscheen niet meer
 • Toevoegen van documenten aan klantencontact

4.4.101 27/09/2012

 • Promotie-markering ook in invoerscherm bestellingen.

4.4.100 26/09/2012

 • Opvolging van offertes : mogelijkheid om automatisch mail te sturen bij opvolgingsstap naar vertegenwoordiger + alle medewerkers die reeds opvolgingsinformatie hadden toegevoegd aan de betreffende offerte.
 • Bug : winkeletiketten : fout bij toevoegen van artikelen.

4.4.99 26/09/2012

 • Verplaatsen van enkele instellingen naar database ipv ini-file. (stdbtw, std#afdrukken, defbestbonref,......)
 • Layout van "instellingen"
 • Klant/prospect/leverancier : veld rep_param ("rapport-parameters"), wordt doorgegeven naar enkele rapporten (nu nog enkel : factuur klant, leveringsbon klant), kan in rapporten gebruikt worden om layoutbeslissingen te nemen.
 • Scherm omzetten per klant nu ook met artikelselectie via artikeltags.
 • Omzetten per klant : drill down houdt nu rekening met selectie onderaan.
 • Bug : foutmelding bij tonen van wat in bestelling is, bij start van nieuwe bestelling.
 • Bug : probleem bij "bewerk als nieuw" bij offerte van prospect.

4.4.98 24/09/2012

 • Aankoopbestelbon : veld "version" mee doorgegeven naar layout.
 • Bug : Zoeken naar artikel, numeriek, met F2 fout ivm variant_id
 • Kladversies/prullenbak : filteren op "wie ingevoerd"

4.4.97 21/09/2012

 • Geblokkeerde klanten (manueel geblokkeerd, niet op basis van kredietlimiet) : aangeduid als doorstreept in klantkeuze.
 • Algemeen (= voor alle filialen) geblokkeerde artikelen : ook aangeduid als doorstreept (totnogtoe : werden enkel de per filiaal geblokkeerde artikelen doorstreept).
 • Scherm met in verwerking zijnde bestellingen dat getoond kan worden bij het beginnen van een klantenbestelling : de invoerder van de bestelling wordt nu ook getoond.
 • Kladversies/prullenbak : spring direct naar meest recente item
 • Artikelen zoeken : vindt nu ook "een gedeelte van" een leveranciersnummer, zonder % voor en na te zetten.
 • Artikelen zoeken : EAN_code wordt nu ook gevonden bij artikelen met max_voor=0, terwijl vinkje "enkel max voor" aan staat (enkel ean-code, voor scanning).
 • Bestelling leverancier via centrale / aankoopgroepering : aanpassing ivm onderscheid "groepsbestelling" vs. gewone bestelling : bij artikel "groepsbestelling" : nota op scherm aankoopbestellingen. Nota "bestel via centrale (blauw)" en "groepsbestelling" (rood) zijn nu afhankelijk van de geselcteerde LIJN, niet van de geselecteerde bestelling.
 • Bestelling-invoerscherm : Ctrl-M : toon tot AP besteld/geleverd van een bestelling (invoeren bestellingen klanten). Interessant voor doorfactureren leveranciersfacturen aan klanten.
 • Vermelding "afsplitsing op datum/tijd" bij originele bestelling-klant, bij afsplitsen.
 • Layout van scherm "factuurhistoriek" : kl-nr en art-nr waren niet volledig zichtbaar.

4.4.96 19/09/2012

 • Bestand/Prijzen/Kortinggroepen : groepnummer wordt getoond.
 • Mogelijkheid om in mode "eenvoudig inboeken aankoopfacturen" met meerdere nummeringreeksen te werken (en automatisch verder te nummeren).
 • Bestellingoverzicht herstelt selectie "wel/niet-gefactureerd" (facturatiestatus) na opzoeken van individuele bon
 • Aanpassing min-vrd/max-vrd/lifecycle/stock-policy ook in andere filialen dan het huidige toelaten als gebruiker [EOD]-permissie heeft.
 • Bestellingen-overzicht (+ factuurnazicht) : markering van detaillijnen "in promotie" met sterretje.
 • Optioneel (cfr. instellingen) toch "benaderend" totaal inclusief btw tonen bij afhalingsscherm op naam klant (exacte, niet benaderende berekening gebeurt uiteraard wel voor afrekeningsscherm + op factuur, cfr. verschil berekening btw kassaticket vs. factuur : per lijn afgerond vs. globaal afgerond)
 • Bug : (Sinds 4.4.90) : bij offerte aan prospect : popup "contractprijs is niet geldig" (onjuiste priceex bij cust_class gespecifieerd)
 • Bug : Artikel zoeken op nummer met F2 : foutmelding (ambiguous field name)
 • Bug : Artikelzoekscherm : Sorteren (klikken op kolomhoofding) "vrd. ander filiaal", maar geen "toon info ander filiaal" aangeduid : gaf foutmelding
 • Bug : Prijs-opzoekscherm (= scherm Ctrl-Z) : staffels niet weergegeven bij nieuwe formulestructuur.
 • Bug : statistieken per vertegenwoordiger in overzicht bestellingen gaf resultaat per invoerder ipv. per vertegenwoordiger gekoppeld aan klant.

4.4.95 18/09/2012

 • Planning klantenbezoeken gebaseerd op laatste bezoek en gewenste bezoekfrequentie/periode
 • Opvolgen klantencontacten : toevoegen van commentaar aan een klantencontact + mailen van de commentaar naar alle belanghebbenden (=vertegenwoordiger klant + al wie reeds commentaar aan het klantencontact heeft toegevoegd)
 • Volgorde zoekresultaten bij full text srch : alfabetisch
 • Bug : bij invoer werd geen rekening gehouden met conversies per product (dus degene die niet aan een variant gekoppeld zijn)
 • Bug : factuurjournaal, opzoeken gekoppelde pdf-factuur (toon eerste document) : was gekoppeld op fac_nr ipv op row_id.

4.4.93 13/09/2012

 • Statistieken in overzicht bestellingen : ook "per vertegenwoordiger"
 • Verbeteringen layout van scherm "omzet per klant"
 • Aankoopprijs + verkoopprijzen kunnen tonen in opzoekscherm artikelen, ook wanneer niet in offerte/bestelling
 • Beschikbaarheidsinfo in een ander filiaal kunnen zien in opzoekscherm artikelen.
 • Bug : weergave op Google Maps van klantenadres.
 • Bug : foutmelding aank_netto in "eenvoudig prijsbeleid" (indien uitgebreid prijsbeleid niet is aangevinkt)

4.4.92 11/09/2012

 • Veld "filiaal_voor" beschikbaar op layout magazijnbon (pickbon) : voorraad in het filiaal waarin de magazijnbon wordt afgedrukt, op moment dat bon wordt afgedrukt.
 • Melding betalingsopvolging duidelijker : apart paneel op bestelling-invoerscherm + geel indien uitzonderlijke betalingsconditie ipv rood.
 • Scherm omzetten per klant : in export naar spreadsheet zijn velden klanttype en klantklasse toegevoegd.
 • Bestelling-invoerscherm : kolom "totale aankoopprijs geleverd" toegevoegd (bijv. voor controle van aankoopfactuur bij doorfacturatie van aankoopfactuur naar klant).
 • Bug : bij opvragen gegevens virtueel magazijn (tab "centrale" op artikelfiche) .
 • Bug : geocoding bij adresselectie-scherm
 • Bug : volledige landnaam op adresselectie-scherm
 • Bug (geïntroduceerd in 4.4.91) : bij standaardteksten op offerte werd geen uuid aangemaakt in documenten-tabel, daardoor "primary key violation" na de 2e toegevoegde tekst.

4.4.91 01/09/2012

 • Inlezen prijzen uit bestand : prijzen + code-leverancier worden ook ingevuld bij alternatieve leveranciers.
 • Permissie voor het afhandelen van offertes + sneltoets voor afhandelen, vernieuw-knop op scherm offertes
 • Performantie-verbetering tagging-systeem bij grote aantallen (geen row_id voor tags, wel uuid)
 • Systeem van event-markers gebaseerd op tags
 • Verbeteringen invoerscherm taken + signaleringen op basis van tags
 • Bug : standaardteksten offerte/uitgebreide omschrijvingen bleven in lijst staan nadat ze gedelete waren
 • Bug : datum-veld bij invoeren rekeninguittreksel was per lijn editeerbaar, maar is enkel bedoeld om datum van rekeninguittreksel over te nemen

4.4.90 8/8/2012 (eerste 'gedistribueerde' release van 4.4.X-reeks)

 • Naam invoerder + leveringsbon-nr toegevoegd aan overzicht bestellingen (doe "herstel menu en layout")
 • Verbeteringen in doorsturen bestellingen naar aankoopcentrale
 • Taggen van artikelen vanuit invoer artikelen uit spreadsheet
 • Aankoopbestellingen : in layout : ingev_naam, ingev_adres, ingev_woon, ingev_tel en ingev_email beschikbaar (= ingevoerd door)
 • PDF's van facturen exporteren voor "betalingen via factoring"
 • Wijzigingen ivm compatibiliteit met RAD XE 2
 • Geblokkeerd-status ook checken bij vrijgave, verbeteringen ivm "bestellingen met artikelen met EOL-status met onvoldoende stock niet vrijgeven"
 • Conflict resolution for price exceptions both on product and productgroup-level.

4.4.1 - 4.4.85 (interne releases)

 • Multi-magazijn, meerdere locaties per locatie, voorraad per locatie, inter-magazijn en inter-filiaal-stocktransfers
 • Rappels : vorige acties (type rappel) + reacties vd klanten registreren
 • Artikelen : levenscyclus, stock policy en zichtbaarheid instelbaar per filiaal
 • Prijzen & prijsformules : einddata (informatief).
 • Bestellingen (verkoop/aankoop) : status "niet-vrijgegeven" = een verbeterde uitwerking van de "kladversies" uit vorige versie
 • Programmeerbare workflow voor taken (subtaken, check lists). Veel uitgebreidere opvolging van taken.
 • Aankoopscherm : extra functionaliteit voor bestelling specifiek voor klant.
 • Leveranciers + alternatieve
 • Artikelen zoeken : volgorde zoektermen is onbelangrijk.

 


 

MFS 4.3 (Laatste release : 23/1/2012)

4.3.103 23/1/2012

 • Genereer XML voor indesign : vanuit website-catalogus ipv vanuit statistiekgroepen.
 • Precisie van parameter eenheidconv in rapportlayouts offertes, magazijnbon, leveringsbon, factuur, ... waarmee het aantal in werkeenheid informatief kan worden weergegeven.
 • Bugfix : probleem bij het aanmaken van een taak 'bij opslaan van' een klantencontact (schermpje 'klantencontact invoeren').
 • Bugfix : Aanpassing van aantal-geleverd resulteerde in prijs-herberekening
 • Bugfix : Bij ontdubbelen/verwijderen van een art wordt nu ook tabel klkort(contractprijzen) gecheckt.
 • Bugfix : Datum op leveranciersbestelling : datum van de bestelling ipv datum afdruk.

4.3.101 4/12/2011

 • Decimalseparator is nu beschikbaar als parameter in inputbestand voor XSL-transformatie (bestelling/plakken via transformatie)
 • Bugfix : Markering voor "bestellen bij leverancier" verwijderen in klantbestelling werkte niet
 • Bugfix : Probleem "lijnopmerking" (F5) in offertes
 • Bugfix : Vrijgeven van bestellingen-klant

4.3.98 27/10/2011

 • Drill-down-functie bij omzetten van klanten per leverancier (in rapporten/omzet,omzetevolutie/omzetevolutie per artikel(groep), klant(groep) : drill down naar details.
 • Toevoeging "internet_docs" bij importeren artikelen van bestand (bv. om figuren, pdf's die bij artikel horen ook te kunnen importeren uit spreadsheet).
 • Op layout rappels is nu faxnr en email boekhouding beschikbaar als parameters
 • Grotere opmerking-velden voor bestelling bij leverancier.
 • Leveringsadressen : F3-functietoets om naar zoekveld te springen
 • Inlezen met bestaand artikelnummer mogelijk (maar afgeraden)
 • Bestelling klant heeft nu een toestand "niet-vrijgegeven"
 • Betaalwijze kan nu een eigenschap hebben "voorafbetaling vereist".
 • Rappels : voor individuele klant rappel afdrukken vanop scherm "factuurjournaal" (menu).
 • Orderbevestiging aankoopfacturen is nu voorzien per lijn ipv. voor de gehele bestelling.
 • Inlezen artikelen : descr2 (=beschrijving artikel in 2e taal) kan worden ingelezen + veld descr2 toegevoegd aan artikelfiche
 • Bedrag inclusief BTW wordt meegestuurd naar layouts orderbevestiging, bestelbon, leveringsbon ( (reporderbev.rep, reporder.rep, repleverbon.rep). Veldnamen : M.VAT_TOT, M.VAT_STRING, M.KORT_CONT_AMOUNT, M.TOT_EXCL_VAT, M.TOT_INCL_VAT)
 • Aanpassing samengestelde artikelen : als aantalformule in samenstellings-scherm leeg is, wordt aantal-parent gebruikt voor aantal subartikel, ipv (vroeger) 1. Dus ParentQty hoeft niet meer expliciet gespecifieerd te worden.
 • Bugfix : factuurhistoriek : rechtstklikken en zoeken werkte niet in lijstje facturen (linksboven).
 • Bugfix : aankoophistoriek : foutmelding "geleverd.datum not found"
 • Bugfix : instelling kassa-klant in demo-versie was fout
 • Bugfix : generic design modules startten enkel de eerste keer op.
 • Bugfix : afdrukken aankoopbestellingen moest per bestelling bevestigd worden.

4.3.94 30/09/2011

 • Bugfix : "column alfacode not found" bij opslaan leverancier
 • Gekoppelde prijzen niet meer mogelijk bij nieuwe formulestructuur (want niet meer nodig)

4.3.92 22/09/2011

 • Layout orderbevestiging : naam medewerker (SET.medewerker) is nu beschikbaar in rapportlayout.
 • Bugfix : foutmelding bij afzonderlijke offertelijnen omzetten naar bestelling

4.3.91 20/09/2011

 • Lege alfacode wordt nu als NULL-veld weggeschreven, zodat optioneel een unique key index kan gezet worden in de database op de alfacode.
 • Extra optie bij doorbestellen aan leverancier : klant+nummer vermelden
 • Bugfix : mailen vanuit print preview overzicht werkte niet : pdf werd niet aangemaakt.

4.3.90 16/09/2011

 • Optie om projectnummers verplicht te maken bij een bestelling.
 • Omzetaantallen - details : filter records voor export naar spreadsheet om aantal records te beperken
 • Mogelijkheid orderbevestiging enkel mailen en niet afdrukken.
 • Standaardteksten in uitgebreide omschrijvingen van artikels.
 • Ook leverancierscontacten weergeven in opzoeken contacten.
 • Btwnr. opzoeken ook bij leveranciers.
 • Demodatabase : bij installatie wordt datum van demo-offertes/facturen/... geupdate naar "nu". Anders waren demo-offertes standaard niet zichtbaar (zonder 'datum vanaf' aan te passen op overzichtsscherm) als ze ouder waren dan een jaar ofzo.
 • Bugfix : foutief gedrag bij sorteren op kolomhoofdingen
 • Bugfix : probleem bij omzetten prospect naar klant, in geval geen default klantklasse is ingesteld, maar '0' (dus "vragen") is ingesteld voor de klantklasse voor nieuwe klanten.

4.3.89 09/09/2011

 • Veld "alfacode" is nu beschikbaar in orderbevestiging-layout
 • Bugfix : "cannot update a complex query" bij toevoegen van offerte-opvolgings-informatie in scherm "offerte-opvolging"

4.3.88 08/09/2011

 • Projectenbeheer (documenten, offertes, bestellingen, aankoopbestellingen kunnen aan projecten gekoppeld worden, inkomsten en uitgaven vergelijken per project, ...).
 • Mogelijkheid om expliciete vraag naar klantenklasse en btw-nummer uit te schakelen bij het aanmaken van een nieuwe klant (btw wordt O en klantklasse wordt de standaard ingestelde klantklasse)
 • Adresetiketten worden niet afgedrukt indien de straatnaam niet ingevuld is (bv. voor prospecten waarvan enkel naam en email-adres bekend is, en om te vermijden dat er teveel etiketten worden afgedrukt). Aan te passen in adresetiket-layoutbestand.
 • Artikelen met producttype=tax kunnen nu niet meer onbedoeld gemarkeerd worden als 'doorbestellen' bij leverancier.
 • Betalingscondities (veld verlengd), levering, contactpersoon, project-code worden meegenomen van offerte naar bestelling. Velden zijn beschikbaar in de layouts magazijnbon, factuur, leveringsbon, bestelbon, orderbevestiging
  als levering, betaling, contactperson_name, proj_code, proj_id
 • Uitgebreidere beschrijving voor opmerking bij overnemen van verkooporder naar aankooporder.
 • Bij subartikelen wordt geen waarschuwing meer gegeven indien lijntotaal=0, want bij subartikelen kan dat uiteraard de bedoeling zijn.
 • Bugfix : fouten in berekeningen verwacht bedrag bij slaagkans offerte (100 x te groot, er werd niet gedeeld door pct).
 • Bugfix : probleem coinitialize bij inslepen van xml-formaat-bestellingen.
 • Bugfix : interne-opmerking werd overgenomen bij doorbestellen aan leverancier, ipv opmerking.

4.3.86 31/08/2011

 • Integratie Gnome Planner : open source projectplanning vanuit MFS.
 • Inlezen van artikelen uit een bestand : mogelijkheid om sub-artikelen in te lezen en aan te maken (o.a. bruikbaar voor recupel/verwijderingstaks/...). Mogelijkheid om prijs- en aantalformule te specifiëren voor sub-artikelen in het invoerbestand.
 • Groepskalender : hoofdinglijn blijft nu zichtbaar
 • Klantentype op klantenfiche kan nu terug op "geen" gezet worden
 • Logging van aanmelden/afmelden door gebruikers + lijstje hiervan (zie menu gebruikersbeheer).
 • Bij "onmiddellijke facturatie" vanuit het afhaling/kassascherm wordt nu ook eerst het ingestelde aantal leveringsbons afgedrukt.
 • In offerte/factuur/orderbev/magazijnbon/leveringsbon-layout zijn de volgende velden nu beschikbaar : LineId en ParentLineId. Als ParentLineId <> NULL, dan is het een sub-artikel-lijn.
 • Firmagegevens staan nu in database in plaats van in .ini-bestand.
 • Wijzigingen in XML-formaat voor offertes.
 • Mailings : voor HTML-mailings mocht de  <body>-tag vroeger geen attributen hebben, nu wel.
 • ReportingSystemInterface - plugins
 • Adresselectie : probeert niet meer automatisch de standaardteksten te laden die bij een preselectie hoort, kan manueel gebeuren.
 • Java wordt nu automatisch gedetecteerd, en moet niet meer worden ingesteld in MFS voor het gebruik van java-plugins.
 • Verbeteringen aan prijzensysteem : identifier van het leveringsadres kan nu ook gebruikt worden in de prijsformules. Mogelijk gebruik : prijzen afhankelijk van regiocodes (kunnen worden toegekend in postcode-tabel).
 • Regiocodes mogelijk in postcodetabel.
 • Verbeteringen aan editors voor vrije velden in klanten - en prospectenfiche
 • Voor tagging hoeft nu niet meer eerst de tab "tag" geactiveerd worden in de documentenschermen
 • F2-toets (in bestelling + verwachte voorraad) werkt nu ook in kassa/afhalingsscherm.
 • Bugfix : bij offerte->bestelling omzetten, indien instelling "keuze afh/levering verplicht" : foutmelding. Cfr.
 • Bugfix : Leveringsadres gaf foutmelding als je op gemeente kliktµ
 • Bugfix : groen menu op scherm "invoeren klantencontact" werkte niet.
 • Bugfix : rechts klikken en "fiche" werkte niet vanuit adresselectie- en importscherm.

4.3.81 29/07/2011

 • Child-producten (samengestelde producten) : uitgebreide prijsformules
 • Nieuw systeem voor prijsformules
 • Offertes : slaagkans per offerte invullen, slaagkans per offertelijn.
 • Offerte-opvolging : sorteer op slaagkans of verwacht bedrag
 • Offerte-opvolging : individuele lijnen van een offerte opvolgen (besteld, ...), individuele lijnen kunnen omzetten in bestelling.
 • Inslepen .eml-documenten : kopie in document-folder (zodat emails beschikbaar zijn voor iedereen)
 • Voor gebruik met Ortor : statistiek ivm aantal dagen te laat geleverd.
 • Groen menu in invoer nieuw klantencontact
 • Mogelijkheid (opties) om de keuze tussen afhaling of levering bij een nieuwe bestelling verplicht te maken (dus levering wordt dan niet meer als standaard geselecteerd)
 • Factuurhistoriek : knop "vernieuwen" + formattering bedragen
 • Factuurhistoriek : popupmenu uitgebreid met sommeren/zoeken/...
 • Mogelijkheid om de markering "besteld bij leverancier" in een klantenbestelling te verwijderen, zodat de lijn opnieuw besteld kan worden.
 • Invoeren klantencontact : snelkoppeling naar documentenscherm van klant of prospect
 • Onmiddellijke facturatie : leveringsbons worden eerst afgedrukt voor factuur.
 • Configureerbaar menu in scherm "factuurnazicht" en scherm "overzicht niet gefactureerde bestellingen".
 • Kassasysteem : configureerbaare betaalmethoden via instellingenscherm, toevoeging van mogelijkheden voor cadeaubons, klantenkaart, ..., wijzigingen van layouts voor kassa-afsluiting.
 • Bugfix : snelheid van velden met opvolgingsinformatie op taakopvolging en offerte-opvolging verbeterd, scrollbars, ...
 • Bugfix : 2e taal werd niet ingesteld op de definitieve afdruk van een offerte

4.3.78 24/06/2011

 • Bugfix : afgesplitste bestelling (afroep) kreeg (onbedoeld) de geplande leveringsdatum van de originele mee.
 • Bugfix : beter subject voor notificatie-emails (signaleringen)
 • Bugfix : "Failed to set calendar selected range"  indien geplande leveringsdatum meer dan 31 dagen in de toekomst

4.3.75 22/06/2011

 • Aankoophistoriek : opzoeken van geplande inkomende leveringen
 • EU-price (eindgebruikersprijs) verwijderd uit prijslijst en uit inlezen van bestand. Aan gebruikers die het veld 'eindgebruikersprijs' gebruikten, wordt aangeraden het uitgebreide prijsbeleid in te schakelen, en het veld "eindgebruikersprijs" te vervangen door een klantklasse eindgebruiker. Dat geeft trouwens veel meer mogelijkheden.
 • Verbetering layout prijslijst indien alle klantklassen worden opgenomen in de prijslijst
 • Signaleringen (onafhankelijk van klant of leverancier) voor klaar voor levering/afhaling en leveringsbon afgedrukt. Signalering naar 'signaleringsadres', in te stellen in klantenfiche is mogelijk. Kan zowel email- als SMS zijn. (Voor SMS is aparte software van Digon vereist).
 • Facebook- en twitter-foto's op contactpersonenscherm
 • Mededeling medecontractant kan nu automatisch op factuur
 • Zoeken op email-adres bij klanten en prospecten.
 • Bij invoeren inkomende levering bij leveranciersbestelling is nu ook de conversie-calculator beschikbaar, zoals dat al lang het geval was in offertes/bestellingen. Oproepen via  shift-F11 of het icoontje met [...] in het invoerveld. Dus rekenmachine, en omrekenen van verpakkingshoeveelheiden (1 pallet = 50 dozen = 1000 stuks = ...).
 • Hoeveelheidsprijs (ingesteld per artikel) verwijderd uit prijslijst. Aan gebruikers wordt aangeraden kortinggroepen te definiëren, die dezelfde (en veel meer) mogelijkheden bieden.
 • Nieuws-feed op hoofdscherm
 • In bestellingen heet het veld "geleverd" vanaf nu "klaar". Dat betekent bv. : klaargezet in magazijn. Het is nog steeds die kolom (klaar) die gefactureerd wordt.
 • Voor gebruik met transportplanner-software Digon-Ortor : uitgebreidere mogelijkheden om gewenste leveringsdatum te specifiëren, en in MFS wordt getoond wanneer de levering gepland is op scherm met bestellingen-overzicht.
 • Eenheden : massa/gewicht/vloeroppervlakte kan voor bepaalde eenheden gedefinieerd worden.
 • Bij instelling van de workflow met aparte magazijnbon en leveringsbon
  • Bestelling wordt pas als "geleverd" gemarkeerd als de leveringsbon wordt afgedrukt, of als ze expliciet (zie overzichtsscherm bestellingen, of scherm factuurnazicht) als geleverd wordt gemarkeerd.
  • Als alle lijnen van een bestelling op "klaargezet=0" worden gezet, wordt de bestelling terug niet-geleverd gemarkeerd.
  • Bij een bestelling die als "geleverd" is gemarkeerd, worden de items die nog niet geleverd zijn (dus aantal besteld > aantal klaargezet), niet meer meegerekend in "nog te leveren aan klanten".
  • Bij gebruik van Ortor (transportplanning), verschijnen de geleverde bestellingen niet meer in Ortor.
 • Bugfix : in demo-database kon een offerte niet worden opgeslagen indien de naam van de klant langer dan 30 tekens was.
 • Bugfix : qr-codes ook bij prospecten op prospectenfiche.
 • Bugfix : Betalingsbestanden van inkomende facturen (CIRI-formaat) : probleem met EOL-tekens opgelost

4.3.65 18/05/2011

 • Offerte-ondertekening afh. van gebruiker (met $g$ in tekstveld)
 • Van individuele bestelling kunnen bepalen of ze afzonderlijk op een factuur komt.
 • Scherm voorraadaanpassingen : conversiecalculator + eenheid beschikbaar
 • Groepskalender + planning taken op groepskalender (bv. werkplanning techniekers)
 • Keuze tussen 2 layouts voor winkel (barcode-)etiketten (bv. afdruk op A4-blad of afdruk op etikettenprinter)
 • Export domiciliëringsaanvragen
 • Contactpersonen & klanten : ondersteuning voor MECARD (transfer adresgegevens naar smartphone)  in QR-codes.
 • Lengte keuzelijsten voor tags, lengte naam, adres, woonplaats van leveranciers.
 • Offertenr. nu vermeld in body+subject van via email verstuurde offerte
 • Klantenbestelling doorbestellen aan leverancier : vermeld leveringsadres klant indien ingevuld, en anders klantenadres (= zoals voordien) op leveranciersbestelling.
 • Bugfix : bij ingeschakelde historiek van bestellingen : foutmelding "coinitialize not called". Nu wordt coinitialize wel aangeroepen.
 • Bugfix : verwijderen product
 • Bugfix : mogelijkheid artikel te verwijderen uit bestelling wanneer bij 1ste invoer reeds op geleverd gezet was

4.3.58 07/04/2011

 • Imap-email-client geïntegreerd + 
  • zoeken van alle contactpersonen van klanten/prospecten in alle mailboxen (vanuit groen menu)
  • zoeken in geselecteerde mailbox
  • exporteren van gevonden email-adressen uit imap-client naar spreadsheet, om op die manier terug te plakken in 'adresselectie/import', waar de klanten horend bij de email-adressen getagd kunnen worden.
 • Verbetering functionaliteit taggen in scherm adresselectie
 • Aanpassingen prijslijst-export
 • Bugfix : factuurnazicht : toon tot datum is nu tot 23u59 op ingestelde dag ipv 0u00
 • Bugfix : Probleem in preview van rapporten, gevolg was wellicht access-violations en coinitialize is not called bij gebruik van XML en voor previews.
 • Bugfix : signaleringen via email werkten niet als er ook een popup was ingesteld.

4.3.56 28/03/2011

 • Kleine layoutwijzigingen (offertes, factuur). Worden bij bestaande installatie niet automatisch geupdate, enkel als u "herstel" doet in instellingen/layouts.

4.3.55 26/03/2011

 • Aan MFS werd een demo-database toegevoegd.
 • In tabel medewerkers is nu het veld "Actief" voorzien, en op verschillende keuzeschermen voor medewerkers (toekenning taken, kassaverkoop, ...) worden nu enkel de "actieve" medewerkers getoond.
 • Adresimport/adresselectie : bij importeren van adressen uit spreadsheet moet men nu onmiddellijk kiezen of het om klanten of prospecten gaat. Dat vereenvoudigt de importkeuze naderhand. Bij adresselectie/import kan nu ook een lijst klanten of prospecten met ID (dus reeds bestaand in MFS) geplakt worden vanuit een spreadsheet, en die kan dan op basis van ID getagd worden.
 • Artikeltabel : om meerdere lijnen te selecteren moet ctrl ingedrukt worden, de eerst geklikte lijn (zonder ctrl) wordt niet autom. meegeselecteerd. 
 • Contactpersonen direct bereikbaar vanuit het hoofdmenu (menu Bestand) in hoofdscherm MFS.
 • Signaleringen nu ook via email, en mogelijkheid om popup uit te schakelen voor signalering. Signalering nu ook mogelijk na afdruk van een factuur, na bestelling aanmaken, na offerte aanmaken.
 • Artikeltags die in prijsformules kunnen voorkomen (ivm prijzen die afhankelijk zijn van het aantal besteld zijn van een artikelgroep op een gehele bestelling ipv per lijn) moeten nu met "P." beginnen, en enkel gebruikers die de permissie hebben om prijswijzigingen uit te voeren, mogen deze tags toekennen/verwijderen.
 • Omzetaantallen en voorraden, verkoopsanalyse per artikel : mogelijkheid om te beperken tot leverancier (om bij grotere artikelbestanden (> 65.000 lijnen) te zorgen dat het resultaat niet te groot wordt voor een spreadsheet.
 • Mogelijkheid om de volledige historiek van wijzigingen aan een bestelling bij te houden : elke wijziging (+ tijdstip wijziging en gebruiker die de wijziging uitvoert) kan worden bijgehouden en opgevraagd vanuit het menu in het scherm 'overzicht niet gefactureerde bestellingen'. Bijhouden van historiek moet wel expliciet worden ingeschakeld in instellingen.
 • Bugfix : bij offertes opslaan als kladversie en dan terug ophalen : inleiding en slot werden soms niet mee opgehaald.
 • Bugfix : bij zoeken binnen in een geopende tabel op scherm, met behulp van de sneltoets Alt-Ctrl-Z, trad er een access-violation-fout op in sommige schermen. (Zoeken in geopende tabel via menu rechtermuistoets ging wel goed trouwens).
 • Bugfix : dubbele, exact dezelfde lijnen (zelfde betalingsbedrag op zelfde datum voor zelfde factuur) verschenen niet op de betalingsherinneringen.

4.3.41  28/2/2011

 • Tags toekennen, verwijderen aan artikelen in artikellijst
 • Prijslijst beperken tot artikelen met bepaalde tag
 • Artikellijst tonen met enkel specifieke tag
 • Contractprijzen : niet meer met uitzonderings-offertes, maar wel via tab "kortingen" in klantenfiche.
 • Lijst (Rapporten/prijzen/..) van alle contractprijzen, zowel voor kortinggroepen als voor individuele artikelen met klanten
 • Prospecten ontdubbelen
 • Offerte omzetten nr. spreadsheet (ook aankoopprijs) vanuit scherm offerte-opvolging
 • Uur levering bij op afhalingsbon ('established'-velden : est_deliv_date, est_deliv_time)
 • Bug : Klantenlijst naar CSV : probleem ivm 'not a valid integer'

4.3.40  18/2/2011

 • Prijzen/Prijzen : mogelijkheid om tabel om te zetten in html (getoond in webbrowser als firewall MFS toelaat) en zo af te drukken.
 • Generic design module (= koppelen van ontwerpdocumenten) wordt aangeroepen als bij to_make artikel indien 1) ofwel geen moduleclass is ingevuld, ofwel 2) als er geen plugin aanwezig is voor de module class.

4.3.39  11/2/2011

 • Mailen vanuit afdrukvoorbeeld-scherm : probleem opgelost met exchange server (melding ivm mail die niet afgeleverd kan worden)
 • Selectie "centraal beheerde artikelen" toegevoegd aan omzetevolutie per klant, ca, grp
 • Omzet per klant : in export "eerste factuur" (dus "klant sinds") en btw-nr toegevoegd
 • Bugs :
  • Geselecteerde documenten in popup-menu's werkte niet
  • Offerte-opvolging : filter standaard op "alle"

4.3.38 09/02/2011

 • Meerdere artikelen tegelijk toevoegen bij invoeren inventaris
 • Foutmelding bij prijslijst met staffels

4.3.37 09/02/2011

 • Printerkeuzedialoog in afdrukvoorbeeld

4.3.8 (23/10/2010) tot 4.3.36

 • Kiezen contactpersoon bij begin van offerte werkt niet bij prospect
 • Berekeningen in formules kunnen nu ook afhankelijk van aantallen op de volledige bestelling ipv enkel per lijn (bv. prijs klinkers afhankelijk van totale oppervlakte van verschillende types van klinkers in de bestelling).
 • Parameters per artikel voor gebruik in formules
 • Tags aan artikelen, klanten, selecteren van klanten op basis van tags, mailings, campagne-tags (wie heeft welke mailing gekregen, ...)
 • Opzoeken aankoopbestellingen : sorteren op leverancier
 • Initieel aantal 1 werkeenheid
 • Documenten aan offertes koppelen, als bijlagen in email versturen
 • Omzetten per klant : gegevens aantal facturen, laatste factuur, aantal gefact. bestellingen toegevoegd
 • Tonen van afdrukvoorbeelden is gewijzigd : lost probleem op van afdrukken waar 2 lijnen over elkaar worden afgedrukt.
 • Standaardteksten op offertes (standaardteksten aanmaken, en daaruit dan selecteren)
 • Contactpersonen selecteren in klantenselectiescherm voor mailings
 • Mailtemplates
 • Winkeletiketten : volgorde locatie
 • Vinkje "enkel max. voor" bleef niet staan
 • Signaleringen (bv. melding tonen wanneer een afhaling ingevoerd wordt voor een klant : dan is de klant in de zaak aanwezig, en kan hem iets gevraagd worden)
 • In bestelling per klant : je moest de selectiebox selecteren alvorens scherm geupdate werd.
 • Rechtstreeks document scannen om te koppelen aan artikel (tech fiche),leverancier (afspraken, ...), offerte (bijlage, ...), klant, prospect, ....
 • Grotere velden voor klant- en levnrs.
 • Datumstempel bij kredietlimiet.
 • Mogelijkheid ivm uitsplitsen in eenheden op kassaticket
 • Prijslijst : layout met staffelprijzen kan nu ook indien het niet om kortinggroepen gaat die geselecteerd worden, maar bv. om catalogusgroepen
 • Bug in kopiëren van artikelen
 • Koppelen van aankoopfacturen aan aankoopbestellingen zodat je uitgaande van een ARTIKEL een factuur kan terugvinden.

4.3.1 (29/9/2010) tot 4.3.7 (20/10/2010)

 • Vinkje in instellingen "gebruikersnaam vragen voor order entry", bv. voor door meerdere gebruikers gebruikte kassa-werkstations.
 • Mailings, campagnes benoemen, tags in documenten
 • Factuurjournaal : rechtermuismenu om te zoeken binnen geopende tabel toegevoegd, datum vanaf : wijziging gedrag (niet meer alle niet-afgepunte)
 • Samengestelde artikels kunnen nu voor berekening van hun aantal parameter "D" gebruiken : leveringsafstand (en dus bepalen of het om een afhaling of levering gaat)
 • Samengestelde artikels zijn nu ook mogelijk in kassaverkopen/afhaling ipv. enkel in bestelling-scherm
 • Na artikelkeuze wordt nu altijd aantalkolom geselecteerd (ook indien niet 'tab')
 • Nieuwe productgroepen verschijnen na heropenen onmiddellijk in artikeltabel
 • Goedkeuring ongedaan maken indien serienummer niet ingesteld is is nu ook mogelijk
 • Automatisch orderbevestiging versturen gebeurt nu ook vanuit afhaling/kassaverkoop-scherm
 • Bugfix : ivm decimaalscheidingsteken bij importeren artikelen
 • Bugfix : EAN invoeren : oude bleef staan
 • Bugfix : omzetten prospect naar klant
 • Bugfix : overnemen klantgegevens naar facturen : land volledig ipv. enkel landcode
 • Aanpassingen ivm. parameters doorsturen naar Java-plugins voor MFS
 • Bugfix : offertes : geen email-adres in email-programma indien geen emailadres ingevuld bij contactpersoon (nu wordt in dat geval email-adres bedrijf genomen)
 • Bugfix : kredietlimieten in geval van openstaande terugbetalingen aan klant
 • Bugfixes : invoeren aankoopfacturen : kolom "wijzigingsdatum", shift-F7 bij kassaverkopen gaf probleem als geen artikel gekozen

4.2.62 (8/9/2010) tot 4.2.66 (23/9/2010)

 • Winkeletiketten afdrukken voor niet EAN-13-codes, door als het geen 13 symbolen zijn, Codabar-codes te gebruiken
 • Rekenmachine/conversiecalculator (Shift F11 of klikken op [...]) toont nu ook uitsplitsing in verpakkingseenheden (bv. 3 palletten + 8 dozen + 6 stuks)
 • Opzoeken van ooit-verkocht-artikel in kassaverkopen nu ook mogelijk (naast reeds bestaande opzoeken in bestellingen)
 • Splitsen van een bestellinglijn : keuzemogelijkheid 'blijft in deze bestelling' vs. 'dit aantal moet naar andere bestelling'.

4.2.50 (9/6/2010)  tot 4.2.65 (4/9/2010)

 • Veldgroottes
 • Onderscheid "centraal beheerd" en "bestel via centrale"
 • Aanpassingen DB (o.a. repeatable read ipv read committed transactie-isolatie)
 • Aanpassingen image viewer (lokale cache)
 • Documentenbeheer : aanpassingen
 • Leveringsadressen in rechtermuismenu
 • Code cleanup (static tests)
 • Ondersteuning voor Skype + VOIP in het algemeen (direct bellen vanuit MFS)
 • Dynamische links vanuit rechtermuismenu's (bv. links van klant-contextmenu naar nationale bank, of kruispuntbank ondernemingen, ...)
 • Sociale netwerken : links in contactpersonenscherm
 • Invoer klantencontacten aangepast
 • Signaleringen
 • Mogelijkheid voor leeggoed *met* btw.
 • Conversies : dimensie wordt getoond

4.2.29 (31/3/2010) tot 4.2.59 (9/6/2010)

 • Globale korting (absoluut getal) beschikbaar op factuurlayout als som van alle lijnkortingen
 • Order-transfer-markering
 • Winkeletiketten : artikelnummer toegevoegd
 • Aanmaken nieuw artikel door bestaand artikel te kopiëren
 • Bestelling splitsen
 • Prijzen op leveringsbon op aanvraag per bestelling
 • Leeggoedsaldo afdrukken, retourbon automatisch maken voor gehele leeggoedsaldo
 • Aanpassingen taken
 • Ontkoppelen/ontdubbelen/verwijderen van centraal ontdubbelde/verwijderde artikelen
 • Automatische kassafactuur
 • Vaste saldo's voor de kassa's, dagelijks opnieuw in te stellen is mogelijk via vinkje in instellingen
 • Kolom 'winst' in offerte-overzicht
 • Overnemen van de uitgebreide-omschrijving uit een klantenbestelling bij omzetten van klantenbestelling naar leveranciersbestelling
 • Wijzigingen keuzeschermen artikelen
 • Waarschuwingen bij wijziging leverancier van artikel
 • 3e eenheid mogelijk bij opsplitsen van aantal in verpakkingseenheden (bv. 3 palletten + 4 dozen + 7 stuks)
 • Specificaties in prijsstaffel : marges kunnen nu ook met *-symbool
 • Importeren van artikel*opties* (= scherm "opties" uit artikelfiche) vanuit spreadsheet is nu ook mogelijk .
 • Mogelijkheid eenheden op kassaticket (werkeenheid, opsplitsen in eenheden, facturatieeenheid)
 • Deep copy van designs die in een offerte/bestelling gelinkt zijn naar een nieuwe offerte/bestelling.
 • Bugfix in moving average omzetaantal-statistiek
 • Bugfix : afronding 2 decimalen : symmetrisch rond 0
 • Bugfix : probleem met lege mailadressenlijst in concurrentie-informatie
 • Bugfix : doorgeven offerte-opmerking en referentie aan bestelling : probleem bij kladversies offertes
 • Bugfix : importeren artikelen : betere foutmeldingen

4.2.19 (11/02/2010) tot 4.2.28 (22/03/2010)

 • BTW-nummer op rapport betalingsherinneringen
 • Vrije velden ook voorzien bij prospecten (zoals bij klanten, zelfde velden)
 • Offertes hebben nu een geassocieerd klantencontact (klikken tussen offerte en klantencontact is mogelijk)
 • Nota leverancier getoond op aankoopbestelscherm
 • Klantenbestelling omzetten in leveranciersbestelling : volledig of enkel geselecteerde lijnen, en na omzetting wordt leveranciersbestelling nu ook getoond, en er wordt een link van de leveranciersbestelling onmiddellijk naar de klantbestelling voorzien (bv. klik naar klantenbestelling bij (invoeren) levering van leveranciersbestelling)
 • Mail-knop bij contacten
 • Artikelfiche : options-pagina (key-value-paren per artikel, bruikbaar voor instellingen ve artikel ivm designs)
 • Systeem met plugins voor design-modules
 • Email-adres contactpersoon geselecteerd bij offerte, wordt automatisch gebruikt om offerte later te mailen via uw mailprogramma.
 • Mogelijkheid om ook aankoopprijs te linken met de aankoopprijs van een basis-product.
 • Onmiddellijke facturatie mogelijk gemaakt (via instelling). (uiteraard gevaarlijke shortcut in de normale workflow, omdat niemand dan eerst de facturen moet controleren voor ze gemaakt worden)
 • Check of bij teruggave van goederen (negatieve bestelling) die goederen in het verleden ook wel aan de betreffende klant geleverd werden (via instelling aan te zetten)
 • Overnemen van opties van het ene artikel bij een lijst van artikelen via artikeltabel
 • Ad-hoc-rapporten (via SQL)
 • Diverse bugfixes

(oudere releases zijn niet weergegeven)

 

Digon MFS : CRM- en ERP-systeem