Netwerkgebruik en community-instellingen

Installatie voor netwerkgebruik

Vereisten

U dient bekend te zijn met MySQL-Database-administratie, u vindt handleidingen op http://www.mysql.com. Er is een server nodig waarop de database-software MySQL zal komen.

Gebruik bij voorkeur het installatiebestand van op deze site, en niet uit de Microsoft App Store. Zo zijn uw rapportlayouts ook bereikbaar voor aanpassing.

Belangrijk : Digon biedt geen ondersteuning op een door uzelf uitgevoerde installatie van MFS. Indien u later wenst over te schakelen op onze ondersteunde versies, zullen wij een nieuwe installatie uitvoeren. Hierbij kunnen we in principe wel alle gegevens uit uw bestaande installatie kunnen overnemen (indien deze correct uitgevoerd en onderhouden werd).

Installatie

Om met meerdere gebruikers tegelijk in MFS te werken, moet er een database-server geinstalleerd worden, en de verschillende MFS-clients moeten geconfigureerd om hun gegevens op die server op te slaan, in plaats van in hun interne database-server.

De naam voor de administrator-gebruiker voor MFS is admin. Deze gebruiker moet nu aangemaakt worden in de database, met als achtervoegsel @databasenaam. Dus als uw database mfs heet, moet u een gebruiker "admin@mfs" aanmaken in de mysql-database. Alleen gebruikersnamen die in de database aangemaakt zijn met achtervoegsel @databasenaam en ook in MFS zelf aangemaakt zijn zonder achtervoegsel, kunnen inloggen in MFS. Aanmaken van de gebruiker in de database :

Start de MySQL-command line interface.

C:\> mysql -u root -p 
      

In de MySQL-command line interface maakt u nu de database mfs en een database-gebruiker admin@mfs aan :

mysql> create database mfs;
mysql> grant all privileges on mfs.* to 'admin@mfs'@'%' identified by 'abQUabQU';
      

Om te zorgen dat de admin-gebruiker vanuit MFS zelf extra gebruikers kan aanmaken:

mysql> grant grant option on *.* to 'admin@mfs'@'%';
mysql> grant create user on *.* to 'admin@mfs'@'%';
mysql> grant update on mysql.* to 'admin@mfs'@'%';
      

Verlaat de command line interface

mysql> exit
      

Importeer de startgegevens in uw nieuwe database. Ze bevinden zich in het bestand mfsdatabase.sql, dat staat in de map waarin MFS geinstalleerd is.

c:\> mysql -u 'admin@mfs' -p mfs < "c:\Program Files\Digon\Mfs5\mfsdatabase.sql"
      

Installeer MFS op de verschillende client-PC's in uw netwerk. Ga op die verschillende PC's in MFS naar Bestand/voorkeuren/instellingen, in het tabblad 'database'. Vink 'Interne database gebruiken' uit, en vulbij database-server het IP-adres in van uw server-PC, en bij database-naam mfs.

Log in in MFS met de gebruikersnaam admin (zonder achtervoegsel), en met het door u gekozen wachtwoord (abQUabQU in dit voorbeeld). MFS zal nu zelf de bestanden updateschema.sql en updateroutines.sql uit zijn installatiedirectory uitvoeren om de database up to date te brengen (= de incrementele updates aan de database-structuur in het bestand mfsdatabase.sql).

Daarna kan u in MFS verschillende gebruikers aanmaken.

Community-instellingen

MFS-ERP is open source software. Digon biedt betaalde ondersteuning. Uiteraard kunnen we geen ondersteuning bieden op de gratis gedownloade versie.

We gebruiken een model waarin het pakket wanneer u het downloadt, is voorgeconfigureerd om later in te stappen in het ondersteuningsmodel.

Dat betekent dat niet alle features van de software ingeschakeld zijn. Wanneer u zichzelf in staat acht om het pakket te beheren zonder hulp of ondersteuning van Digon, kan u alle beschikbare features inschakelen door in het initialisatiebestand (C:\%LOCALAPPDATA%\mfs5.ini) de volgende regel toe te voegen.

[Instellingen]
...
  CommunityVersion=1
...
      

Na herstarten van MFS-ERP zullen dan de menu-items die voordien grijs (inactief) waren, beschikbaar zijn.

Het is belangrijk dat er geen ondersteuning door Digon mogelijk is op een installatie van MFS-ERP die ooit door uzelf werd beheerd op deze manier, of waarvan u ooit zelf de database heeft beheerd.