Over Digon Open source CRM- en ERP-software

Over Digon

Digon ontwikkelt sinds 2001 ERP-software. Het basispakket MFS-ERP is erg uitgebreid, open-source, en voor vele toepassingen op zich voldoende. Naast MFS-ERP hebben we een heel aantal uitbreidingsmodules.

Wij willen u uitmuntende bedrijfssoftware bieden, die we zo goed mogelijk willen laten matchen op uw processen.

Privacybeleid en voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van deze website

De teksten, tekeningen, foto´s, lay-out, databanken, benamingen, en alle andere onderdelen van deze site zijn eigendom van Digon bvba of van derden. Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, is enkel toegelaten na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

De beheerders van deze website garanderen niet de correctheid van de informatie die er op aanwezig is, en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of voor het gebruik dat er rechtstreeks of onrechtstreeks van wordt gemaakt. Zij behouden zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder gebruikers hiervan op voorhand op de hoogte te brengen.

Wanneer u bijdragen levert aan de website (bijvoorbeeld onder de vorm van forumposts, blogposts, commentaren op posts, ...) verleent u Digon bvba een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht om die bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden). U erkent dat u voor deze bijdragen het auteursrecht hebt op of andere wijze de bevoegdheid hebt om Digon bvba bovenstaande rechten te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden kan u hier downloaden in PDF-formaat.

Privacybeleid website en gedownloade software

Uw aanmeldingsgegevens (naam, adres, email, telefoonnummer, ...) op de website en in de software (bedrijfsnaam en -adres, email-adres technisch contactpersoon, versie van MFS), zijn enkel toegankelijk voor Digon bvba en worden niet doorgegeven aan derden. Ze worden gebruikt om u een nieuw wachtwoord te sturen indien u het oude verloren bent, om u desgewenst informatie te sturen, om gebruiksstatistieken en gebruikersprofielen op te stellen en om bij uw bezoeken aan deze website bezoekersprofielen op te stellen om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren, klantenbeheer, prospectie- en promotiedoeleinden. U kunt op eenvoudig verzoek de gegevens opvragen en laten verbeteren. Wanneer u geen marketing-materiaal van Digon bvba wenst te ontvangen op basis van deze gegevens, volstaat het ons dat mee te delen.

De website gebruikt Google Analytics (waarvoor o.a. cookies gezet worden van derde partijen, bv. Google) voor website-analyse