Open source ERP-software

Waarom open source CRM- en ERP-software kiezen?

Open source?

Hoe kan open source duurzaam werken?

MFS-ERP is een open-source-pakket . Dat betekent openheid, vrije beschikbaarheid van het programma en de broncode en de garantie dat u niet vast komt te zitten aan één partij voor verbetering en aanpassing van deze software. Uiteraard is dit erg belangrijk voor de continuïteit en duurzaamheid van de software in uw onderneming : iedereen kan en mag de software vrij gebruiken, onderzoeken, wijzigen en uitbreiden. Ook u, of een derde partij die u hiervoor aanstelt !  Wijzigingen in het programma zelf zijn mogelijk, maar ook de database is vanuit alle andere programma's (uw eigen ontwikkeling of derde partijen) te gebruiken. Deze openheid en het feit dat een groot aantal gebruikers de software onderzoeken, leidt trouwens tot  feedback die voor iedereen interessant is. Deze feedback vindt u op het forum op deze website.

De enige beperking is dat als u aan MFS-ERP wijzigingen aanbrengt,  en als u ze publiceert, ze onder dezelfde licentie moeten worden gepubliceerd (dus ook open broncode, GPL). Dat is voor ons een bescherming van onze intellectuele eigendom : het is dus niet toegelaten MFS "anders te verpakken" en het dan met enkele toevoegingen als een traditioneel gesloten-source-pakket te verkopen.

Maar open source betekent toch gratis?

Waar vindt het bedrijf Digon dan haar inkomsten ?  Ik kan het programma immers gewoon downloaden en gebruiken in mijn onderneming...

Het werkt als volgt. U kan de software gratis gebruiken. Maar indien u wenst, kan u overschakelen naar de commercieel beschikbare "ondersteunde versie". Dan kan Digon u opleiding, ondersteuning of aanpassingen en uitbreidingen aan de software leveren. We kunnen u helpen met de implementatie (= het afstemmen van de software op uw bedrijfsprocessen), en we bieden vlotte trajecten voor installatie. Ook zijn er in dat geval verschillende addons voor het platform beschikbaar, voor meer specifieke toepassingen dan algemene CRM- en ERP-processen.

Waarom zou ik nu MFS-ERP kiezen?

Het is belangrijk dat u betrouwbare en duurzame software kiest. Met open source software bent u onafhankelijker, en dat is zeker een belangrijk voordeel van MFS-ERP.  Door de openheid op het forum op onze community-website, heeft ook elke gebruiker toegang tot de feedback van andere gebruikers. MFS heeft een erg goed uitgewerkt CRM-systeem samen met de belangrijke ERP-componenten, en het systeem is vollediger dan vele commercieel beschikbare KMO/MKB-pakketten. Het is dus door deze volledigheid 1 systeem waarin u op 1 plaats uw gegevens invoert, en niet alles moet invoeren in verschillende systemen. Het systeem is uitbreidbaar : het is een platform dat voor uw onderneming kan worden aangepast. En er is professionele begeleiding en ondersteuning door ons mogelijk.

Selecteren van CRM/ERP-software : nog een voordeel van open source.

ERP-software selecteren is niet eenvoudig. U moet de belangrijkste elementen van uw bedrijfsproces identificeren, en uw ERP-leverancier moet zich kunnen inleven in uw specifieke noden. In een proces dat "implementatie" genoemd wordt, moet u zich kunnen inwerken in de eigenheden van het ERP-pakket, en moet uw ERP-leverancier vertrouwd worden met uw bedrijfsproces, zodat hij of zij u correcte informatie en opleiding kan aanbieden en eventuele aanpassingen aan het pakket kan voorstellen. "Het beste ERP-pakket" bestaat niet. Een meer zinvol uitgangspunt is "het beste ERP-pakket voor uw bedrijf" zoeken.

In het geval van MFS-ERP, is de software open source, en biedt Digon indien u dat wenst uitbreidingen en ondersteuning. Dat betekent dat u MFS-ERP niet eerst hoeft te kopen vooraleer u zich kan inwerken en echt kan vaststellen of het voor u het ideale ERP-pakket is. Het gaat trouwens ook niet om een basis- of testversie die gratis is, het is het volledige pakket.