Forms : invoerschermen en online web-applicaties gebaseerd op Excel-spreadsheets

Inleiding

Daar MFS-ERP een veelomvattend ERP-pakket wil zijn, zijn een aantal invoerschermen in de basissoftware erg uitgebreid, en misschien te uitgebreid voor bepaalde specifieke taken. Misschien hoort bij uw workflow een specifiek invoerscherm dat gegevens uit verschillende standaardschermen combineert. Wellicht heeft u nood aan een productconfigurator of ontwerpscherm dat matcht op uw productieproces om uw productparametrisatie in te voeren in de productiemodule in MFS-ERP. Ongetwijfeld zijn er in uw bedrijf door verschillende mensen verschillende (Excel-) spreadsheets aangemaakt, die misschien elk hun eigen leven leiden, en die u graag zou willen centraliseren en koppelen aan het ERP-systeem.

Beschrijving

Forms is een web-gebaseerd systeem dat ons toelaat om voor u op maat invoerschermen aan te maken. Deze schermen zijn naadloos bruikbaar binnen de andere MFS-ERP-modules, en kunnen ook mobiel (tablet, telefoon) gebruikt worden. Deze module is uitermate geschikt om de "informatie-eilanden" die ontstaan doordat uw medewerkers eigen Excel-spreadsheets aanmaken om informatie in te bewaren of te berekenen, weg te werken. Berekeningen en invoerschermen kunnen worden aangemaakt in Forms, meerdere gebruikers kunnen die dan gelijktijdig gebruiken, en de gegevens worden opgeslagen in de MFS-ERP-database, waar ze via rapportering voor alle medewerkers bereikbaar zijn.

Op basis van Forms kunnen we voor u invoerschermen maken

  • voor MFS-ERP-gegevens, ter vervanging of combinatie van bestaande MFS-ERP-schermen.
  • voor productconfiguratie, beschrijving van productiestappen, berekening van te produceren items voor uw productieproces.
  • ter vervanging van Excel-spreadsheets, waarbij de gegevens gecentraliseerd worden in de ERP-database en voor iedereen bereikbaar zijn

Toepassingen

Vervanging van standaard-schermen

Forms laat ons toe om bijvoorbeeld de basis-klanten- en leveranciersfiches in MFS-ERP door meer gepersonaliseerde fiches, op maat van uw bedrijf. Of om de invulschermen voor invoer van klantencontacten, of projectgegevens te vervangen door schermen met invulvelden die we voor uw specifiek type van projecten kunnen configureren.

Berekeningsmodules en productconfigurators

Wanneer u items verkoopt op maat, moet de configuratie die uw klant wenst ingevoerd kunnen worden. Bij productie van items op vraag geldt dit ook. Hiertoe kan Forms met de MFS-ERP-database interageren, en dat laat u toe om vanuit een artikellijn in het order- of offertescherm een "Designer" op te starten die op maat gemaakt is voor het artikel op die lijn. De maten/kleuren/onderdelen/productiestappen die u in de designer invoert, worden bewaard bij de order- of offertelijn, en kunnen doorgegeven worden aan productie.

Vervanging van Excel-spreadsheets door online web-applicaties

Dikwijls worden Excel-spreadsheets gebruikt om berekeningen te maken alvorens een order kan ingevoerd worden. Uiteraard kunnen deze Excel-spreadsheets dan als document gewoon gekoppeld worden aan de order- of offertelijn (zie Documentenbeheer), maar dan nog blijft het probleem van verschillende versies en verschillende kopies van de Excel-documenten, het feit dat ze niet eenvoudig door iedereen raadpleegbaar zijn, en het feit dat er geen integratie is van de gegevens in de ERP-database.

Met behulp van Forms kunnen deze spreadsheets vervangen worden door web-applicaties die wel samenwerken met het ERP-systeem. In de meeste gevallen is het zelfs mogelijk om de originele Excel-spreadsheet zonder wijzigingen als onderliggende "business-logica" te blijven gebruiken, en via Forms een invoerscherm aan te maken dat voor de effectieve berekeningen de Excel-spreadsheet gebruikt, maar de gegevens in het ERP-systeem opslaat, en kan interageren met de andere entiteiten (klantenbestand, artikelenbestand, ...) in het MFS-ERP-systeem.

Oorsprong

Forms is gebaseerd op het project DForm.