Magazijnbeheer, warehouse management in MFS-ERP

InCon

WMS-module voor magazijnbeheer met barcodescanners en locaties

Planning

Afhankelijk van beschikbaarheid van goederen, en door de klant gewenste leveringsdatum. Voor picking via handterminals kunnen verschillende orders gecombineerd worden in een pick-ronde.

Wanneer een klantorder is ingevoerd in het order-entry-systeem in MFS, en wanneer ze is vrijgegeven, kan ze worden gepickt. Dit kan eenvoudig “first in - first out” gebeuren, of er kan een planning gemaakt worden die rekening houdt met de door de klant gewenste leveringsdatum, de beschikbaarheid van de goederen, en beschikbaarheid van order pickers.

Picking

Pick lists

Picking kan gebeuren met pick lists (magazijnbons), die de kortste looproute volgens de magazijnlocaties aangeven

Picking gebeurt aan de hand van “picklists”, die de te picken goederen vermelden in volgorde van een looproute. Op deze manier legt de magazijnier (order picker) de kortst mogelijke afstand in het magazijn af. Alle goederen kunnen locatiecodes hebben (picking-locaties en overstock-locaties). De picklists kunnen rekening houden met artikelen waarvan de voorraad uitgeput is, en die dus niet vermelden in de pickroute.

Handterminal

Bij picking met een handterminal is er geen nabewerking nodig : de picker meldt de picking zelf af. Hij of zij hoort een foutsignaal wanneer het verkeerde product gepickt wordt

De picker ziet duidelijke informatie, 1 item per keer, aangevuld met kleuren en verpakkingshoeveelheden van het product. Zelfs een foto van het product kan getoond worden. De picker locaties (door scannen) en aantallen van de goederen. De magazijnverantwoordelijke krijgt automatisch meldingen van stockbreuken.

Verpakken en verzenden

De verpakker (of de picker zelf) ziet in het systeem welke producten uit een picking bij welk order horen. De verpakker controleert via een scanner het werk van de picker.

De verpakker kan met behulp van een InCon-terminal heel eenvoudig de producten in de juiste levering/doos plaatsen, en achteraf transportdocumenten (leveringsbons, labels voor op verpakkingen en palletten, ...) afdrukken. Indien de picker zelf de goederen verpakt, kan het systeem de verzendnota's ook automatisch afdrukken bij het einde van de pickronde.

Ontvangst van goederen, put-away en replenishing

Bij levering van goederen worden de inkomende goederen vergeleken met de aankoopbestelling en geregistreerd. Daarna worden ze op de juiste locaties in het magazijn gezet. Pick-locaties worden aangevuld vanuit bulk-locaties wanneer het systeem een tekort op de pick-locaties aangeeft.

Bij levering van goederen wordt de leveringsbon van de leverancier afgecheckt tegenover de bestelling aan de leverancier, zodat het systeem registreert welke naleveringen nog te verwachten zijn. De goederen kunnen in het magazijn geplaatst worden aan de hand van een put-away-lijst met de kortste route. Er kan ook een handterminal gebruikt worden. In dat geval worden de goederen pas effectief zichtbaar in de voorraad wanneer hun locatie gescand is, met andere woorden wanneer ze werkelijk in de rekken geplaatst zijn. Hierdoor wordt de picker dan ook nooit naar locaties gestuurd waarvoor pas geleverde goederen nog niet ter plaatse of uitgepakt zijn. Dagelijks kunnen 'replenishing-lijsten' worden gegenereerd. Die tonen welke goederen moeten worden aangevuld vanuit de bulk- of overstock-locaties naar de pick-locaties.

Statistieken

Via onze module Dash zijn er statistieken beschikbaar

  • Per locatie (aantal bezoeken op een locatie, voor optimalisatie)
  • Per picker (aantal gepickte items, gemiddelde tijdsduur per item)
  • Per klant
  • Geplande en afgewerkte pickings
  • ...